Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Được hình dung bởi hãng Measured Architecture Inc., Cloister House bao gồm một phần mở rộng nhà bên đường hẻm, một khu vực sống và một gara nhỏ. Các yếu tố tương phản hiện diện trong thiết kế tổng thể của ngôi nhà, nơi bóng tối trong phong cách thiết kế công nghiệp một cách cố tình kết hợp với hình dạng thân thiện và vui vẻ.

Vancouver090915 11 600x450 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Ngôi nhà dành cho gia đình gồm bà ngoại và cháu, Cloister House ở Vancouver, Canada là một nơi trú ẩn yên tĩnh trong thành phố.

>> Biệt thự đương đại ngoại lai ở Thái Lan
>> Nhà phố hiện đại ở New York

Được hình dung bởi hãng Measured Architecture Inc., Cloister House bao gồm một phần mở rộng nhà bên đường hẻm, một khu vực sống và một gara nhỏ. Các yếu tố tương phản hiện diện trong thiết kế tổng thể của ngôi nhà, nơi bóng tối trong phong cách thiết kế công nghiệp một cách cố tình kết hợp với hình dạng thân thiện và vui vẻ.

Ảnh: Nic Lehoux, Andrew Latreille.

Vancouver090915 1 600x399 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Vancouver090915 2 400x600 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Vancouver090915 3 400x600 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Vancouver090915 4 400x600 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Vancouver090915 5 400x600 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Vancouver090915 6 400x600 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

 

Vancouver090915 7 400x600 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Vancouver090915 8 400x600 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Vancouver090915 9 400x600 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Vancouver090915 10 600x399 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Vancouver090915 11 600x450 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Vancouver090915 12 600x600 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Vancouver090915 13 600x450 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Vancouver090915 14 600x399 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Vancouver090915 15 600x399 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Vancouver090915 16 600x336 Tham quan Cloister House: ngôi nhà trú ẩn yên tĩnh ở Vancouver

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>