Vận mệnh con người

Tìm hiểu về 10 điều tâm niệm khi giải đoán tử vi

Nói chung những người có cung Mệnh vô chính diệu, thường là mẫu người sắc sảo, quyền biến có nhiều cảm ứng bén nhạy hơn người có chính diệu thủ cung Mệnh. Xem số Tử-vi những người Mệnh vô chính diệu rất khó, vỉ độ chuyển biến của các dữ kiện “sao” rất “Sensible” nghĩa more »

Tìm hiểu về vận mệnh của Chủ Sao Thiên lương tọa cung Tỵ và Hợi

Sao Thái âm ở cung Tài bạch hóa khoa, kiếm được nhiều tiền lương thiện hoặc kiếm tiền được do người phụ nữ bên ngoài trợ giúp, nhưng có danh mà không có thực. Nếu sao Thái âm ở cung Sửu nhập miếu, sau tuổi trung niên có cuộc sống giàu có, đầy đủ. Sao more »