giải đoán tử vi

Tìm hiểu về 10 điều tâm niệm khi giải đoán tử vi

Nói chung những người có cung Mệnh vô chính diệu, thường là mẫu người sắc sảo, quyền biến có nhiều cảm ứng bén nhạy hơn người có chính diệu thủ cung Mệnh. Xem số Tử-vi những người Mệnh vô chính diệu rất khó, vỉ độ chuyển biến của các dữ kiện “sao” rất “Sensible” nghĩa more »