Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture

Thiết kế bao gồm một loạt các khung hình tam giác, các mảnh điêu khắc là một cấu trúc không gian linh động, thay đổi hình thức tùy theo hướng của người xem. Ba cột cong là khung xương sống, cho phép các thanh được lắp vào theo một hướng trước khi quay về khung cơ bản 9m-9m. Các hình tam giác là một cá thể duy nhất, đại diện cho khái niệm “sự thống nhất trong đa dạng, cũng như sự phong phú của một quốc gia đa văn hóa”.

 
 Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture

 

Phòng thiết kế LIVE vừa qua đã công bố một số hình ảnh của Charkha (tạm dịch là bánh xe quay), một cấu trúc ngoài trời cao 11m ở Maidan, Mumbai, Ấn Độ. Đó là một trong các hạng mục giành chiến thắng trong một cuộc thi thiết kế đài tưởng niệm. Dự án được thiết kế theo biểu tượng “Bánh xe quay”, được phát triển bởi Mahatma Ganghi, công trình với mục đích minh họa nhiều khía cạnh văn hóa và xã hội của Ấn Độ.

 Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture

Thiết kế bao gồm một loạt các khung hình tam giác, các mảnh điêu khắc là một cấu trúc không gian linh động, thay đổi hình thức tùy theo hướng của người xem. Ba cột cong là khung xương sống, cho phép các thanh được lắp vào theo một hướng trước khi quay về khung cơ bản 9m-9m. Các hình tam giác là một cá thể duy nhất, đại diện cho khái niệm “sự thống nhất trong đa dạng, cũng như sự phong phú của một quốc gia đa văn hóa”.

 Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture

 Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture
Ý tưởng được xây dựng bằng cách sử dụng một applet kỹ thuật số, hoạt động của bánh xe quay xoắn được sáng tạo với nhiều thông số trong thiết kế như: Đường kính, mật độ, tốc độ và hình học. Tác phẩm điêu khắc được làm sẵn 6 phần riêng biệt trước khi được lắp ráp trên cấu trúc. Thiết kế phần lớn là hình ảnh trừu tượng, các tư tưởng của Ấn Độ như các bánh xe quay bền vững và không ngừng phát triển.

 Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture Phong cách thiết kế Charkha, tiệm biến và luân chuyển / LIVE architecture

(Các hình ảnh được cung cấp bởi phòng thiết kế LIVE, ở Mumbai, Ấn Độ)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>