Độc đáo ngôi nhà “lơ lửng” giữa rừng xanh

Điểm đặc biệt nhất của ngôi nhà chính là phần lớn mặt tiền được gắn các tấm gương lớn, cho cảm giác giống như ngôi nhà nằm lơ lửng trong không trung giữa rừng.

RungXanh110615 3 Độc đáo ngôi nhà “lơ lửng” giữa rừng xanh

 

RungXanh110615 1 Độc đáo ngôi nhà “lơ lửng” giữa rừng xanh

RungXanh110615 2 Độc đáo ngôi nhà “lơ lửng” giữa rừng xanh

RungXanh110615 3 Độc đáo ngôi nhà “lơ lửng” giữa rừng xanh

RungXanh110615 4 600x423 Độc đáo ngôi nhà “lơ lửng” giữa rừng xanh

 

RungXanh110615 5 600x422 Độc đáo ngôi nhà “lơ lửng” giữa rừng xanh

RungXanh110615 6 600x418 Độc đáo ngôi nhà “lơ lửng” giữa rừng xanh

RungXanh110615 7 600x423 Độc đáo ngôi nhà “lơ lửng” giữa rừng xanh

RungXanh110615 8 Độc đáo ngôi nhà “lơ lửng” giữa rừng xanh

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>